Διάρκεια: 70′

Ο Εμφύλιος Λόγος είναι ένα κινηματογραφικό δοκίμιο πάνω στην ιδεολογία της ιστορίας της Εθνικής Αντίστασης. Αντιπαραθέτοντας τους σχετικούς λόγους της Δεξιάς και της Αριστεράς παρέχει τη δυνατότητα σύγκρισης της λογικής των δύο λόγων αλλά και γενικότερα του τρόπου σκέψης των δύο ιδεολογιών κι ακόμα την  φυσιογνωμία της ίδιας της ιδεολογίας μέσα από τις ομοιότητες και τις διαφορές των δύο λόγων.